Amb reciclar no vull dir fondre i fer una peça nova. Amb reciclar vull dir transformar un parell d’arracades en dos anells, un anell en un penjoll, un penjoll en una polsera i moltes altres combinacions que converteixen l’antiga joia en el centre d’una nova peça actual i que vol combinar diferents èpoques i estils en alguna cosa nova.
El millor per entendre això és veure alguns exemples dels treballs fets amb joies que estaven dins d’una capseta, al calaix de la tauleta de nit.